BEFUTÓ

A kommunikáció és médiatudomány alapszak a felsőoktatás 2013 tavaszi átalakítása miatt a jelentkezők többsége számára költségtérítésessé vált. Az anyagi források előteremtése komoly terhet jelent a szakon tanuló hallgatóknak és családjaiknak. Ráadásul, a jelenlegi szabályozás szerint a hallgatóknak nemcsak a költségtérítést kell befizetnie, de kiváló tanulmányi eredmény esetén sem részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban.

A kialakult helyzetről tanszékünk nem tehet, azzal azonosulni nem tud. Ezért az elmúlt években egy olyan ösztöndíjrendszert épített fel, mely a legjobban tanulók, illetve a legtehetségesebbek számára nyújt legalább fél költségtérítésnyi támogatást. Úgy érezzük, a legkiválóbb hallgatók segítése erkölcsi kötelességünk.

Törekvésünk már kezdeti szakaszában támogatásra talált, partnereink társadalmi felelősségvállalásuk keretében csatlakoztak e rendszerhez. Reményeink szerint a cél fontosságát átérző vállalkozások, de akár egykori hallgatóink is részesei lesznek e programnak.

 

Partnereink a 2018/2019 akadémiai évben

A részletes pályázati feltételek a CooSpace-en találhatóak meg.

Köszönjük partnereinknek, hogy támogatják és anyagilag is segítik törekvéseinket!