BEFUTÓ

2019 januári pályázat

A 2019-es év tavaszi szemeszterében újra kiírásra kerül néhány lehetőség a Befutó fizetett gyakornoki program keretein belül. Ebben a fordulóban minden gyakornoki hely január végéig szól, azonban megfelelő munkavégzés és az anyagi források rendelkezésre állása esetén ez meghosszabbítható. Mivel a pályzat leadási határideje nagyon rövid, kérjük, gyorsan nyújtsák be pályázataikat!

A pályázat benyújtási határideje 2019. január 17!

A pályázat részletei a CooSpace-en érhetők el.

Gyakorlati helyet kínáló partnereink a 2019. tavaszi féléveben

A fizetett gyakornoki programról

A kommunikáció és médiatudomány alapszak a felsőoktatás 2013 tavaszi átalakítása miatt a jelentkezők többsége számára költségtérítésessé vált. Az anyagi források előteremtése komoly terhet jelent a szakon tanuló hallgatóknak és családjaiknak. Ráadásul, a jelenlegi szabályozás szerint a hallgatóknak nemcsak a költségtérítést kell befizetnie, de kiváló tanulmányi eredmény esetén sem részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban.

A kialakult helyzetről tanszékünk nem tehet, azzal azonosulni nem tud. Ezért az elmúlt években egy olyan ösztöndíjrendszert épített fel, mely a legjobban tanulók, illetve a legtehetségesebbek számára nyújt legalább fél költségtérítésnyi támogatást. Úgy érezzük, a legkiválóbb hallgatók segítése erkölcsi kötelességünk.

Törekvésünk már kezdeti szakaszában támogatásra talált, partnereink társadalmi felelősségvállalásuk keretében csatlakoztak e rendszerhez. Reményeink szerint a cél fontosságát átérző vállalkozások, de akár egykori hallgatóink is részesei lesznek e programnak.

 

2019 tavaszi kiírások

2018 őszi kiírások

2018 tavaszi kiírások

Köszönjük partnereinknek, hogy támogatják és anyagilag is segítik törekvéseinket!